Stapeldiagram som visar jämförelse mellan resultaten 2019 och 2020.

The State of Customer Service 2020

Bild från rapporten The State of Customer Service in 2020.