På gång

Välkommen på föreläsning!

Frukostföreläsning

Efter 20 års tid i serviceverksamheter har vi på Tele Coaching träffat så många medarbetare inom service att de tillsammans skulle kunna fylla Globen.

Tillsammans med Jessica Gunnarsson, verksamhetsutvecklare på Länstrafiken i Region Kronoberg, kommer vi under en inspirerande frukostföreläsning presentera en kundmötesstrategi som fungerar i vardagen – en helhetslösning.

Frågor du får svar på:

1. Vad innebär det att arbeta med en kundmötesstrategi?
2. Hur får jag alla i organisationen att dra åt samma håll?
3. Vilka är fallgroparna/framgångsnycklarna?