Kommunikation & bemötande

Varje individ har inom sig de resurser de behöver för att uppnå önskad förändring

Bemötande -hur fungerar det?

”Resultatet av din kommunikation är den respons du får” eller som uttrycket lyder ”…som man frågar får man svar.”    

Vad menar vi? Jo, kommunikation och bemötande är ju ett samspel mellan två parter. Vilket gör att det viktigt att båda parter ta ansvar för hur  kommunikationen sker och hur du som mottagare tar emot – tolkar – budskapet.

Din kommunikation oavsett om den är skriftlig eller muntlig, intern eller extern är den ditt viktigaste verktyg. Det är ditt varumärke. Ditt ansikte utåt. Den som skapar er kultur internt och den som din mottagare bemöter.

Det är detaljerna i kommunikationen som är skillnaden som är skillnaden, ditt  A och O för hur du lyckas att nå fram.

Våra utbildningar

Undersökningar säger att...

37%

erbjuder kundservice via chatt

42%

erbjuder kundservice via personligt möte

 

51%

erbjuder kundservice på sociala medier

67%

byter leverantör efter dåligt bemötande

 

Senaste ur kunskapsbanken

Se alla