Skriftlig kommunikation

För att kunden vill känna wow-känslan

Hur fungerar det?

Om vi som företag kommunicerar rätt information, i rätt kanal och vid rätt tidpunkt – räcker det?

Nej, kunden förväntar sig mer än så. Idag vill kunden ha en upplevelse från första kontakt – få känslan av att jag är viktig och känna förtroende. Skriftlig kommunikation ökar varje dag, sociala medier växer, vi chattar och mejlar mer än någonsin.

Vilka skillnader finns när du skriver mejl, chattar eller svarar på Facebook? Behöver vi hålla hög kvalitet i alla kanaler? Svaret är givetvis ja. Det finns skillnader i vad som passar bäst i de olika kanalerna och varje kanal är viktig. Är din kommunikation varierad, lättläslig och läsbar? Använder du standardfraser eller är du flexibel?

Kommunikationen går fort. Vi har alla möjligheter att proaktivt arbeta med språket för att skapa önskad effekt och mål. Vi lär er hur!

Skapar du rätt kundupplevelse?

Det är långt ifrån självklart hur den skriftliga kommunikationen bör författas i olika medier. Bemötande i telefon är ofta i fokus, men hur gör vi i mejl? Du vill så klart att mottagaren ska förstå dig. Hur ska du förhålla dig när du inte kan använda ditt tonfall och kroppsspråk som hjälpmedel? Hur kan du veta om mottagaren tolkar det du skriver på det sätt du menar?

Svaret är att du aldrig kan ha full kontroll över hur mottagaren tolkar ditt svar. Däremot finns det mycket du kan göra för att väsentligt öka chanserna för att mottagaren förstår ditt svar och ditt budskap!

Många frågar oss om vad man får och inte får göra i skriftlig kommunikation. Är det tillåtet med förkortningar eller smileys? Hur hanteras arga och missnöjda kunder? Vad är rätt och vad är fel? Och vad säger skrivreglerna? Vi reder ut detta tillsammans. Bygg en kommunikation som är anpassad för din verksamhet och kundens önskemål – så att du enkelt kan få nytta av det i vardagen.

Vår metod

Analys

Vi kartlägger och analyserar er verksamhet utifrån nuläge kopplat till önskat läge – målet.

Syftet är att prioritera, anpassa och rekommendera rätt innehåll i samarbetet.

Utbilda

Skapa en gemensam teoretisk plattform för kommunikationen och bemötandet.

Vi ger den teoretiska kunskapen och de kommunikativa verktygen som behövs för att kunna ge en god kundupplevelse.

 

Coacha

Vi är alla olika och behöver olika typer av träning.

Vi coachar och tränar individuellt för att skapa en tydlig och anpassad förankring mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska färdigheten.

Mäta

Tror du eller vet du hur ni kommunicerar med era kunder?

Genom mätning av hur du som individ och som grupp agerar, kan vi hjälpa dig att få koll på vad det är som skapar era resultat – egentligen.

Senaste ur kunskapsbanken

Se alla