Kundmötesstrategi

Hur pusslar du ihop en kunddriven verksamhet?

Hur fungerar det?

I Sverige byter 37% kunder leverantör – var tredje kund – med anledning av dålig kundupplevelse.

Idag konkurrerar vi mer sällan om produkten eller den faktiska tjänsten, de flesta är krasst sett ganska likvärdiga. Det som idag är konkurrenskraftigt är däremot upplevelsen av oss.

Skillnaden som är skillnaden är hur vi kommunicerar och hur vi agerar – från första kontakt till lojal kund, från dina interna möten till den externa kommunikationen. Från högsta ledning till medarbetaren längst ut i organisationen.

Vad innehåller strategin?

10%

Verksamhet & organisation

40%

Ledarskap & arbetssätt

50%

Självledarskap & medarbetarskap

100%

Kundfokus

Varför är en kundmötesstrategi framtiden?

Under våra 21 år i branschen, privat som offentlig, fokuseras det ofta på att utveckla utvalda delar -den skriftliga kommunikation till exempel. Vilket är såklart är bra, det räcker dock inte bara med det för att öka kundupplevelsen långsiktigt. Det krävs mer än så.

Det gäller att ha en kundstrategi för hur vi skapar en god kundupplevelse genom hela verksamheten. Och precis som all annan förändring så börjar det hos dig själv – det interna arbetssättet, ledarskapet, rutinerna och kommunikationen både internt och externt.

Framtidens konkurrens handlar om att kunna möta kunden i alla kanaler med god kvalitet och service, vara en förebild som arbetsgivare och ha ett starkt varumärke. Vi är specialister på hjälpa verksamheter att hitta hur ni ska lyckas – ta ett steg framåt, eller göra en utvecklingsresa? Ni väljer, vi hjälper er hur!

ANALYS

Vi analyserar och identifiera nuläget för att säkerställa att vi implementerar rätt verktyg, anpassar innehållet och rekommenderar rätt målbilder i Kundmötesstrategin.

 

SKAPA

Framtagning, utveckling och uppbyggnad av Kundmötesstrategins olika moment och innehåll.

IMPLEMENTERA

Teoretisk och praktiskt utbildning, implementering av verktyg och arbetssätt i verksamheten genom coaching på grupp- och individnivå.

MÄTA

Vi ser över resultat, skapar förutsättningar för uppföljning och säkerställer att mätning -för att skapa hållbarhet och långsiktighet.