Ledarskap & coaching

För dig som vill öka det interna engagemanget

Hur fungerar det?

Ledarskap och coaching handlar idag om att få andra människor att leda sig själva, utveckla ett självledarskap. Att förstå sina styrkor, vad som kan utvecklas och hur det ska genomföras. 

Vad innebär det konkret? Det handlar om hjälp till självhjälp, du som ledare behöver idag ta ansvar för hur du får dina medarbetare att växa, ta ansvar och driva på egen hand – hur de leder sig själva.

Mitt i detta är såklart grupper inte homogena, utan dagens ledarskap är komplex. Du har individer som är självgående direkt – som kanske är födda in i självledarskap – sen har du dem som föredrar det ”gamla” ledarskapet. Där du som ledare delegerar uppgifter utifrån regler och ramverk – berättar vad och hur en uppgift ska genomföras.

Varje verksamhet består av en mix och säkert flera nyanser därtill – så hur agerar du som ledare då? Hur får du med alla?

Vad innebär det?

Att leda och att utveckla självledarskap kan ske i olika områden idag, vissa delar kan vi genom interna coacher utveckla och andra delar behöver vi ett coachande ledarskap för att lyckas med.

Utifrån vår erfarenhet kan vi tydligt se att kontinuerlig coaching tillsammans med konkreta riktlinjer i form av en kommunikationsguide, är ett av de bästa sätten att säkerställa att bestående beteendeförändringar i kommunikationen. Det kan interna coacher bidra med, alternativt du som ledare.

När det kommer till ansvar, driv och personlig utveckling hos individerna och gruppen behövs du som ledare, där du genom ditt ledarskap kan anpassa, förstå och växa människan.

Coachande ledarskap

  • Det nya ledarskapet
  • Utveckla självledarskap i gruppen
  • Individuella samtal - att nå fram
  • Förankring av statistik, nyckeltal och mål
  • Motivation och stresshantering
  • Mötesteknik
Läs mer