Medlyssning & feedback

Det finns inga misslyckanden – bara feedback

Hur fungerar det?

Utbilda dig själv eller några av dina medarbetare till samtalscoach för professionell medlyssning, du får verktygen att coacha för att utveckla framgångsrika beteenden i kunddialogen.

Genom olika steg utbildar vi er i hur man coachar en medarbetare till att kommunicera ännu mer framgångsrikt i telefonsamtal, personliga möten och skriftlig kommunikation. Er samtalscoach lär sig därmed hur de kan förbättra era resultat i kunddialogen genom medlyssning kan medarbetarna lyckas med bättre prestationer i varje enskild kundkontakt.

Hur arbetar du med feedback?

Feedback som ord och begrepp står för återkoppling, respons och gensvar. När du får eller ger feedback på till exempel en arbetsuppgift innebär det att vi breddar eller bekräftar någons perspektiv på hur den är utförd.

Att arbeta med feedback skapar möjligheten att vara medvetna om vad som sker i mötet med andra. Att få träna sig i att ge både positiv och konstruktiv feedback med hjälp av tydliga modeller kan vara nyckeln till ökad förståelse och samspel. Den viktiga möjligheten för reflektion kring sitt eget agerande som mottagare av feedback är givetvis en del av utbildningen.

Viktigt är att fokusera framåt, hur kan du i din roll även efter utbildningens slut fortsätta träna dig i att ge och ta emot feedback?

Vår metod

Anpassa

Vi kartlägger och analyserar er verksamhet utifrån nuläge kopplat till önskat läge – målet.

Syftet är att prioritera, anpassa och rekommendera rätt innehåll i samarbetet.

Utbilda

Skapa en gemensam teoretisk plattform för feedback och coaching.

Vi ger den teoretiska kunskapen och i feedback och coachutbildningens verktyg.

Coacha

Vi är alla olika och behöver olika typer av träning.

Vi coachar och tränar individuellt för att skapa en tydlig och anpassad förankring mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska färdigheten.

Kontakta mig

Eric, kommunikationskonsult

Senaste ur kunskapsbanken

Se alla