Coachande ledarskap

Så får du dina medarbetare att växa med eget ansvar

Hur fungerar det?

Oavsett om du är nuvarande eller blivande ledare så vill du få med dig medarbetarna och gemensamt nå uppsatta mål. Dessutom vill du säkert att dina medarbetare ska kunna leda sig själva. Så då blir frågan hur du lyckas med det?

En grupp är aldrig homogen. Vi har olika åldrar, bakgrunder, egenskaper och sociala situationer som du behöver ta hänsyn till. Därför är det coachande ledarskapet och individanpassad uppföljning och feedback avgörande för hur du ska matcha dina medarbetare.

Hur leder du idag?

Du som ledare ska såklart vara flexibel, involvera dina medarbetare, skapa trygghet, vara effektiv och skapa en arbetsmiljö som är utvecklande. Du ska helst motivera, skapa engagemang och få individen att samarbeta bra i team – självklart utifrån varje människas specifika behov. Sen har du ofta fler projekt du driver utöver ledarskapet. Okej, vi förstår att arbetsuppgifterna är i överflöd, att det kan vara tidskrävande och bli en utmaning…

Vi förstår att ledarskap är komplext, vi tror på synergieffekter i ledarskapet. Du behöver en enkel, utvecklande och tydlig metod för att lyckas. I det coachande ledarskapet får du som ledare en personlig utveckling, en mängd beprövade metoder och arbetsverktyg att använda dig av i det operativa ledarskapet. Bland annat hur du ska agera i olika forum, vilka frågor du ska ställa och hur du når resultat genom dina medarbetare.

Förankring av statistik, nyckeltal och mål

En annan viktig del är hur du som ledare förankrar resultat – nyckeltal, statistik och målarbete. Går du igenom siffrorna eller säkerställer du att samtliga förstår varför vi mäter, vad siffrorna faktiskt innebär och hur ni ska använda er av dem? Genom att identifiera vilka konkreta beteenden det är hos medarbetarna som styr till målet och koppla dem till nyckeltal och statistik når du större framgång.

Motivation och Stresshantering

Hur du ska hantera omotiverade medarbetare eller vissnande engagemang? Motivation och stresshantering är ingen quick fix! Motivation är en drivkraft hos dig själv och dina medarbetare och den kommer inte på beställning. Vi vet att konsekvent kvalitativ coaching främjar både välmående och motivation. Vi stöttar dig med både verktyg, aktiviteter och kunskap.

Med en utveckling av det coachande ledarskapet, kommer du att skapa förmåga att förflytta dig själv och din grupp från en kvantitativ enhet till en kvalitativ enhet. Genom att skapa en mer kundorienterad kultur ökar förutsättningarna att skapa hållbara resultat och beteendeförändring inom verksamheten.

Individuella samtal

En viktig del i medarbetarsamtal och svåra samtal är att vara medveten om vad du förmedlar – genom ditt kroppsspråk, ordval, frågor och tonen du säger budskapet i. Vad tar du med dig in i mötet, vad signalerar du och hur? Är du förberedd? Vet du vad du ska förbereda dig på? Har du en tydlighet i hur du ska agera om något oväntat dyker upp? Och framför allt, var är ditt fokus och vad vill du att personen du har framför dig ska känna när den lämnar rummet?

Om du kan lyckas ha koll på alla dessa frågor, bli medveten och ta ansvar genom att vara en skicklig kommunikatör och ledare i dessa situationer? Självklart! Vi lär dig hur.

Vår metod

Anpassa

Vi kartlägger och analyserar er verksamhet utifrån nuläge kopplat till önskat läge – målet.

Syftet är att prioritera, anpassa och rekommendera rätt innehåll i samarbetet.

Utbilda

Skapa en gemensam teoretisk plattform för kommunikationen och ledarskapet.

Vi ger den teoretiska kunskapen och i det coachande ledarskapets verktyg.

Coacha

Vi är alla olika och behöver olika typer av träning.

Vi coachar och tränar individuellt för att skapa en tydlig och anpassad förankring mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska färdigheten.

Kontakta mig

Eric, kommunikationskonsult

Senaste ur kunskapsbanken

Se alla